Jelena Hadži-Purić (ex Grmuša)
jelenagr@matf.bg.ac.rs
školska 2016/17
line decor
line decor
 

 
 
 

  Matematički fakultet, Beograd

 Jelena Hadži-Purić (Grmuša)

Konsultacije: Kraća pitanja i kraći odgovori najefikasnije se razmenjuju e-poštom. Usmene konsultacije se obavljaju za vreme ili između časova nastave, ili utorkom od 12h u Jagićevoj i petkom od 12h u DLAB po prethodnom dogovoru e-poštom.